המלצות

דברי תודה והערכה מעל”ה (העמותה למען המבוגר ברחובות)

דברי תודה והערכה מארגון הרוקדים

Letter of recommendation from Supratov Investments


חיים היקר, שבוע טוב.

שמחתי להשתתף בסיור שהדרכתך בבוקר השמשי והנעים בגבעות הקרב העקוב מדם בלטרון.
היטבת לתאר את 4 ההתקפות שכשלו לכבוש את מרחב לטרון, תיארת בדרך מרתקת את הדמויות המרכזיות שנלחמו בקרבות תש”ח במקום.
סיפורו הטרגי של מאיר טובינסקי תואר על ידך בפירוט ובדיוק רב שעורר בנו עניין והתרגשות רבה.
העשרת את ידיעתנו בקורותיה של התקופה ועוררת בנו עניין להוסיף דעת וחקר.
ראוי אתה לשבחים ולתודה עמוקה.

שבוע טוב,
מוטי לניאדו

Close