מרביתם של מנזרי מדבר יהודה נוסדו במאות הרביעית והחמישית לספירה, לאחר התבססות הנצרות הביזנטית בארץ ישראל. האב המייסד של נזירות מדבר יהודה הוא הנזיר חריטון ותלמידו וממשיך דרכו הוא הנזיר אבטימיוס. מנזר מר סבא הוקם במאה החמישית על ידי הנזיר סבא, תלמידו של אבטימיוס. המנזר נהרס ושוקם מחדש מספר פעמים, ומרבית המבנים הקיימים כיום נבנו במאה ה-19. מנזר סנט ג’ורג’ נקרא על שמו של גיאורגיוס מכוזיבא, וגם הוא שוקם במאה ה-19.