בדרך העולה מחמת גדר לרמת הגולן, בשטחו של מוצב ברכה (מוצב נטוש, הנמצא 500 מטר לאחר תחילת העלייה מחמת גדר), בתאריך 17/6/2016, הוסר הלוט מעל שלט, שמנציח את פיצוץ גשר רכבת העמק מעל נהר הירמוך (גשר הרכבת אל חמה), מבצע אשר היה חלק מפעולות ליל הגשרים. הגשר פוצץ על-ידי כוח של לוחמי הגדוד השלישי של הפלמ”ח, בפיקודו של ספקטור אהרון וסגנו שלמוני ישעיהו (שייקה). את הלוט מעל השלט הסירו בנים ונכדים של לוחמים מכוח זה. ב-17/6/2016 (מועד חשיפת השלט) מלאו 70 שנה לפעולות ליל הגשרים (מבצע מרכולת, שיצא לפועל בליל י”ט בסיוון תש”ו, הלילה שבין ה-16 ל-17 ביוני, 1946), במהלך המבצע פוצצו בו בזמן 11 גשרים בכל גבולות המדינה שבדרך. אחד הגשרים לא פוצץ, אחד מהגשרים ניזוק קשות, והתשעה הגשרים הנוספים פוצצו ונהרסו כליל. מבין 11 הגשרים שנפעו בפעולות, גשר הרכבת אל חמה הוא הגשר היחיד שנשאר במצבו כפי שהיה ביום המבצע.