מקדש יפה שצורתו נשמרה ללא פגע, כפי שרואים ממבט מלמעלה כאשר מגיעים מערוצו של נחל דוד עליון. גילו של המקדש נע בין 5,000 שנים ל-5,500 שנים, אך בחפירות שנעשו במקום לא נמצאו פריטים ארכיאולוגים כלשהם. במהלך שנות השישים בוצעו חפירות ארכיאולוגיות שמטרתן היה גילוי של מערות בהן יש חלקי מגילות גנוזות, כמו אלו שנתגלו בקומראן, זאת מחשש שיתגלו על ידי בדואים שימכרו אותן לכל המרבה במחיר. במהלך חפירות אלו גילה הארכיאולוג פסח בר אדון בנחל משמר את “מערת המטמון”, מערה בה נתגלו 444 פריטים, רובם מנחושת ששויכו למקדש הכלקוליתי, וככל הנראה הוסתרו שם מחשש לביזת המקדש בידי גורמים עוינים. פריטים אלו נמצאים כיום במוזאון ישראל.